آوریل 17, 2017

چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی “پایداری و تاب آوری، از آرمان تا واقعیت”، اردیبهشت ۹۶

چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی “پایداری و تاب آوری، از آرمان تا واقعیت”، اردیبهشت ۹۶ اطلاعات برگزاری همایش برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی قزوینمکان برگزاري: قزوین –  دانشگاه […]