آوریل 17, 2017

کتاب اسکیس با مداد نوشته ی توماس ونگ

معرفی کتاب اسکیس با مداد نوشته ی توماس ونگ کتاب مفید جهت آموزش اسکیس از پایه و همچنین آموزش عناصر مانند درخت، آب و ….. . فهرست […]