آوریل 10, 2017

کودکستان تعاملی

مهد کودکی در اسلووانی   یک مجموعه آموزشی فاقد تجهیزات بازی و سرگرمی کودکان، با طراحی صفحات رنگی بزرگ در نمای ساختمان در سه روز ، […]
آوریل 10, 2017

پوسته ی تعاملی

دیوار کناری ساختمان که فاقد نمای فعال میباشد بوسیله ی پانل های چرخان  پوشیده شده است. پانل ها با وزش باد تغییر زاویه داده و در […]