آوریل 10, 2017

گل های غول پیکر شهری

نصب و راه اندازی یک طرح زیبای تزئینی محیطی در فضای شهری. طرح یک گل بزرگ که با جنبش عابران پیاده شکوفا میشود و این امکان […]