آوریل 23, 2017

نمایشگاه هنری شناور کریستو، دریاچه ایسئو، ایتالیا

نمایشگاه هنری شناور کریستو، دریاچه ایسئو، ایتالیا در دهه 70 میلادی کانسپت اسکله شناور توسط زوجی با نام های ژان و کریستو برای نمایشگاه های موقت […]