آوریل 22, 2017

دکوراتیو : مواد بازیافتی و خلاقیت

چطور میتوان یک بطری شیشه ایی را بدون ترک به دو نیم تقسیم کرد : مواد مورد نیاز : بطری مورد نظر/ ریسمان / بنزین یا […]