آوریل 15, 2017

خارپشت دایره ای !

از 500 عدد صندلی پلاستیکی ساخته شده ,و هدفش از این کار به چالش کشیدن اشیاء روزمره است. به نوعی تجمع تعدادی صندلی ساده برای تهیه ی […]