آوریل 17, 2017

مجتمع مسکونی، مجموعه کتب عملکردهای معماری، کتاب اول

  مجتمع مسکونی نام کتاب : مجتمع مسکونی ترجمه و تالیف  : نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی زاده انتشارات : کتابکده کسری موضوع : معرفی و بررسی مجتمع های مسکونی شاخص […]