آوریل 16, 2017

مسابقه طراحی بنای یادبود دکتر حسابی

  فراخوان مسابقه: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با هدف رشد، توسعه و پاسداری از میراث فاخر کشور و با انجام مطالعات […]