آوریل 20, 2017

مرکز فرهنگی حیدر علی اف/زاها حدید/آذربایجان

مرکز فرهنگی حیدر علی اف در کشور آذربایجان قرار گرفته است و در سال 2013 به پایان رسیده است. و طراحی آن توسط زاها حدید صورت […]