آوریل 23, 2017
مدینا شهر تاریخی در تپه در کادیز است. خانه های آن برای دیوارهای سفید و سقف سرامیک شناخته شده است.

مدرسه پخت و پز حرفه ای در کشتارگاه باستانی متعلق به قرن نوزدهم میلادی

مدرسه پخت و پز حرفه ای در کشتارگاه باستانی  متعلق به قرن نوزدهم میلادی این پروژه شامل تطبیق کشتارگاه باستان، ساخته شده در قرن نوزدهم، به […]