آوریل 24, 2017
ساخت،ساز،معمار،معماری،نوآوری،بومی،بانوان،مرکز،اجتماعات،متریال،ماسایی،نیروی کار

مرکز بانوان ماسایی تانزانیا از متریال های بومی 2016

معماری بومی تانزانیا با سرعت زیادی در حال از بین رفتن است و دلیل آن تاثیرات مدرنیته میباشد. سالها پیش ماسایی پس از نسل ها صحرانشینی […]