آوریل 10, 2017

رشته های تعاملی

نصب رشته های تعاملی شامل صدها رشته ی عمودی و موازی متشکل از طناب الاستیک. جنبش این خطوط توسط یک شبیه ساز برنامه ریزی شده که […]