آوریل 19, 2017

خانه ای با سقف شیبدار

این اثر حاصل تصمیم و پیگیری و تلاش شش ساله ی هومین کیم معمار این اثر میباشد. خاتمه ای موفقیت آمیز از پروژه ای جسورانه و […]
آوریل 12, 2017

به پونز ها بچسبیم

ایجاد یک سرگرمی مهیج در شهر با قرار دادن صفحاتی پوشیده از پونز. با قرار دادن دست ،پا و یا هر چیز بر روی پونز ها […]