آوریل 12, 2017

ملاقات زمین و آسمان

آینه‌های جادویی طراح ایرانی؛ شیرین عابدینی راد بهشت بر روی زمین … اشکال هندسی ابتدایی، و ترکیبی متناسب و متقارن از آینه ها، پله های سیمانی […]