طراحی لابی مجتمع مسکونی

نام پروژه: طراحی لابی مجتمع مسکونی

نوع پروژه:  طراحی

وضعیت پروژه: ساخته شده

موقعیت: تهران، شهرک غرب

مساحت: 700مترمربع

سال : 1393