اداری آرتمیس

 

اداری آرتمیس . سپهر ادیب زاده . دفتر معماری ادیب . http://www.adibarchitects.com/

اداری آرتمیس . سپهر ادیب زاده . دفتر معماری ادیب . http://www.adibarchitects.com/

 

نام پروژه : اداری آرتمیس

نوع پروژه : طراحی

موقعیت : مجتمع تجاری آرتمیس – پاسداران – تهران

مساحت : 78 مترمربع

سال : 1397

مدت زمان طراحی : 3 ماه

طراح : سپهر ادیب زاده

تیم طراحی : دانیال آذریفاطمه شاهسواری

مجری : دفتر معماری ادیب

 

می دانیم که حس فضا در مکان عاملی اثرگذاردر روابط انرژی و روند کار
می باشد و به همین دلیل بهتر است که هر فضا متناسب با کاربری آن
طراحی شود تا زمانی که فرد در محیط قرار می گیرد حس فضا را به
درستی درک کند و بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند.

 

هر طرح آیتم ها و فاکتورهای مختص به خود را دارد که این محدودیت ها
سبب شکل گیری کانسپتی خاص می شود که منحصر به فضای مورد نظر
و شرایط آن می باشد.

 

با توجه به موقعیت قرار گیری این پروژه در طبقه هفتم برج آرتمیس و با
دید شمالی رو به کوه های شمال تهران سعی داشته ایم تا حداکثر استفاده
را از این دید منظر شهری با طراحی منحصر به فرد خود بهره مند شویم.

 

دو فاکتور اصلی این طرح تقسیم بندی فضاها براساس عملکرد و هویت
مختص به خود و در عین حال حفظ ارتباط مستقیم و شفاف بین فضاها با
یکدیگر بوده است.

 

با توجه به این که بخش مدیریت نقطه قوت هر فضای اداری محسوب
می شود برای تاکید روی این فضا از یک مکعب پیوسته با رنگی خاص
و متریالی صلب استفاده شده است.

 

از آنجایی که طراحی صرافی ادیب برگرفته از نمایش نوسانات ارز بوده
است سعی شده از این روند نیز در قسمت اداری اما به طور گویاتر و
ساده تر استفاده شود.

 

 

 

نمونه آلترناتیوهای اولیه