\نام پروژه: ویلا شهرک غرب
کاربری: ویلا
نوع پروژه:  بازسازی
وضعیت پروژه: در حال انجام
موقعیت: تهران، شهرک غرب
مساحت: 150مترمربع
مدت زمان تخمینی: 2 ماه
سال : 1396