ویلا شهرک غرب

  \نام پروژه: ویلا شهرک غرب
  کاربری: ویلا
  نوع پروژه:  بازسازی
  وضعیت پروژه: در حال انجام
  موقعیت: تهران، شهرک غرب
  مساحت: 150مترمربع
  مدت زمان تخمینی: 2 ماه
  سال : 1396