طراحی لابی مجتمع مسکونی

    لابی مجتمع مسکونی/دفتر معماری ادیب/http://www.adibarchitects.com

    Lobby of residential complex

    طراحی لابی مجتمع مسکونی

    نام پروژه: طراحی لابی مجتمع مسکونی

    نوع پروژه:  طراحی

    وضعیت پروژه: ساخته شده

    موقعیت: تهران، شهرک غرب

    مساحت: 700مترمربع

    سال : 1393