مقبره شهدای گمنام

  مقبره شهدای گمنام/ دفتر معماری ادیب/ http://www.adibarchitects.com

  مقبره شهدای گمنام

  نام پروژه: مقبره شهدا گمنام
  کاربری: مقبره
  کارفرما: بنیاد حفظ اثار  و ارزش های دفاع مقدس
  نوع پروژه: طراحی
  سال : 1395