مجموعه ورزشی درکه

  مجموعه ورزشی درکه/دفتر معماری ادیب/www.adibarchitects.com

  Sport Complex

  نام پروژه: مجموعه ورزشی درکه
  نوع پروژه:  طراحی
  وضعیت پروژه: ساخته نشده
  موقعیت: تهران، درکه
  مساحت: 2700مترمربع
  سال : 1395