طراحی مقبره شهدای گمنام

  مقبره شهدای گمنام

  مقبره شهدای گمنام

  نام پروژه: طراحی مقبره شهدای گمنام
  کارفرما: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
  موقعیت:تهران،سازمان قضایی نیروهای مسلح
  سال : 1394

  این پروژه در سال 1394 با سرپرستی مهندس سپهر ادیب زاده طراحی شده

  و اجزای تشکیل دهنده آن بتن اکسپوز،کاشی ایرانی و رنگ فیروزه ای میباشد.این شاخصه شهری نشان دهنده فرهنگ و ارزش کلمه شهید میباشد.از شکل هندسی مثلث به عنوان یک عضو پایدار در گنبد این یادمان که به شکل هرم خود را نمایش میدهد،استفاده شده است.همچنین به جای استفاده از طاق،از مثلث به عنوان طاق و تویزه استفاده شده است.محور بندی و دسترسی از هر چهار طرف این مقبره به آسانی میباشد و هیچ فرقی بین ورودی ها نمیباشد.هرم که یکی از صلب ترین اشکال محسوب میشود برای کم کردن سنگینی دید بصری هر چهار کنج این یادمان شکافته شده و ورود دید ناظر و نور خورشید به مقبره را آسانتر می نماید.