بهشت دختران

  بهشت دختران./ دفتر معماری ادیب/ http://www.adibarchitects.com

  pardis girls

  نام پروژه: بهشت دختران
  موقعیت: تهران، تپه های عباس آباد
  سال : 1394

  این طرح پیشنهادی است در جهت پاسخ­گویی به یک نیاز ویژه در تهران. و سایر شهرها… با توجه به جامعه امروزی و معضل­های اجتمائی، تعداد دختران بی­سرپرست به تعداد قابل توجهی رسیده است. و همچنین کم توجهی مسئولین به مسائلی از این قبیل بر آن شدیم تا فضایی با کیفیت مناسب برای ترمیم و نوسازی روحیه­ی این افراد طراحی کنیم. که این افراد بتوانند از امکانات پایه­ای و اولیه برخوردار باشند و بعد از تامل در این مهم در خصوص مکانیابی این پروژه  نتیجه بر این شد که، دختران از مادران می­آموزند، پس چه بهتر که تمام زن­های شهر مادر و تمام این دختران، دخترانشان باشند و روبه روی بهشت مادران در بهشت دختران زندگی کنند. این طرح پیشنهادی، توسط دفتر مهندسی ادیب در منطقه …….. شهرداری تهران در خیابان جلفا انجام گرفته است. طراحی این پروژه در مرحله اول شامل تحلیل سایت از لحاظ اقلیمی و همچنین بررسی و ارزیابی شرایط فرهنگی اجتماعی منطقه و در مرحله دوم شامل بررسی نیازهای این افراد چه از لحاظ کیفیت زندگی و چه از لحاظ روانشناسی و همچنین سرانجام طراحی در مدت یک ماه انجام پذیرفت.