بیوگرافی معمار معروف آمریکایی رابرت ونتوری
آوریل 16, 2017
آموزش طرح معماری از کانسپت تا فرم و فضا
آوریل 17, 2017
Show all

مجتمع مسکونی، مجموعه کتب عملکردهای معماری، کتاب اول

 

مجتمع مسکونی

نام کتاب : مجتمع مسکونی

ترجمه و تالیف  : نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی زاده

انتشارات : کتابکده کسری

موضوع : معرفی و بررسی مجتمع های مسکونی شاخص

درباره کتاب :

مجتمع مسکونی کتاب اول از مجموعه کتب عملکردهای معماری است. که در این مجموعه سعی شده با اختصاص هر کتاب به یک عملکرد خاص و کنار هم قرار دادن آثار معماران مختلف،امکان بررسی دقیق تر هر عملکرد فراهم شود.ملاک مطرح نمودن این آثار مطرح نمودن ایده های نو در خصوص آن عملکرد، در زمان ساخت پروژه بوده است و به همین دلیل شامل آثاری از دوره های مختلف تاریخی می شود.

در بخش اول این کتاب 20 مجتمع مسکونی در فاصله سالهای 1946 تا 2006 میلادی، تا حد امکان به طور کامل معرفی شده و علاوه بر مشخصات هر پروژه و معمار، سایت اینترنتی و برخی دیگر از آثار معماران نیز ذکر شده است.

در بخش دوم کتاب حاضر نیز جهت راهنمایی بیشتر خوانندگان 60 مجتمع مسکونی از شهرها و کشورهای مختلف به اختصار معرفی شده اند. در این قسمت سعی شده است تا در صورت نیاز با استفاده از رنگ آمیزی برخی مدارک، برنکات حائز اهمیت هر طرح تاکید بیشتری شود.