مجتمع مسکونی، مجموعه کتب عملکردهای معماری، کتاب اول
آوریل 17, 2017
دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی، اردیبهشت ۹۶
آوریل 17, 2017
Show all

آموزش طرح معماری از کانسپت تا فرم و فضا

نام کتاب : آموزش طرح معماری از کانسپت تا فرم و فضا

طراح و مولف : آرتور امید آذری

انتشارات : علم معمار

مقدمه :

هنر معماری که آن را هنر شکل دادن به فضا می توان تعریف نمود، طیف وسیعی ار اطلاعات و داده ها را در ارتباط با خصوصیات فضا مورد بهده برداری و تجزیه و تحلیل قرار میدهد و با ارائه فکری نو و زیبا طرحی را مطرح و فضایی را به وجود می آورد.حاصل این طرح میباید پاسخگوی بسیاری از عوامل طراحی بوده و در مسیر از سوال به جواب یا (روند طراحی) تناسبی بین استدلال و منطق در قرارگیری فضا ها ونیز ابداع شکل گیری فضاها به وجود آورد.نیمکره راست مغز (نیمکره فضایی) با تصورات،احساسات و فضا سروکار دارد، و نیمکره چپ (نیمکره کلامی) با زبان، منطق و محاسبات در ارتباط است. در طراحی ، نقش اعظم تحلیل ها و تصمیم ها نتیجه مراجعه به نیمکره سمت چپ است و با استفاده از نیمکره سمت راست میتوانیم در روند طراحی و بکارگیری استعداد های نهفته بهره جوییم.

روش های طراحی و زمینه های فکری و قدرت تفکر طراح در حین فرآیند طراحی از جمله مباحثی است که امروزه تحت تاثیر روانشناسی شناختگرایی مطرح است…

این کتاب شامل موضوعاتی از قبیل :

فصل اول : اسکیس و تفکر واگرایی

فصل دوم : زیبایی شناسی در معماری

فصل سوم : شناخت فضا

فصل چهارم : فرم و فضا

فصل پنجم : عناصر محیطی

فصل ششم : کانسپت

فصل هفتم : شناخت عوامل موثر در طراحی

فصل هشتم : روند طراحی معماری

فصل نهم : تکنیکهای راندو در معماری

فصل دهم : معماری منظر

فصل یازدهم : دکوراسیون داخلی و طراحی صنعتی

فصل دوازدهم : طراحی شهری

فصل سیزدهم : شیت بندی