دکوراتیو : مواد ارزان قیمت ، خلاقیت/2
آوریل 23, 2017
شعبه ی شرقی کتابخانه ی عمومی بوستون(ویلیام راون)
شعبه ی شرقی کتابخانه ی عمومی بوستون(ویلیام راون)
آوریل 23, 2017
Show all

معمار خانه خود باشید/خلاقیت

معماری داخلی

می توان با به کار بردن کمی خلاقیت و تفکر و تعمق در اشیاء اطرافمان به ایده های خلاقانه بسیار زیبا و کاربردی دست یابیم. مخصوصا زمانی این موضوع ارزش بیشتری خواهد داشت که  از اشیاء غیر قابل استفاده و فرسوده وسایلی جدید ساخت و از آن استفاده کرد. نمونه آورده شده گویای این مطلب است:

  • میتوان با برش دادن میزها و صندلی های فرسوده و یا غیر قابل استفاده یک دکور بسیار خلاقانه و قابل استفاده ساخت…