طراحی خیره کننده با متریال Fabricoil httpwww.adibarchitects.com
طراحی داخلی با متریال Fabricoil
جولای 11, 2018
Show all

طراحی خلاقانه ی بنای compound house

طراحی پروژه compound house سایبان با صفحات مسی و کف بتنی

اولین بازدید ما از سایت در Brighton شرایطی رایج در بسیاری از حومه ها را نشان داد.
خیابان عریض و درختکاری شده به طور قابل توجهی آرام است.
بلوک های بزرگ، با فنس هایی به ارتفاع دو متر که تا مرز مقابل گسترده شده اند محصور شده است.
این تضمین میکند که خیابانها فاقد فعالیت هایی مشابه فعالیت های محلی است که ممکن است در محله های
کمتر ثروتمند پیدا کنید.
محوطه خانه با بتن از سه جهت مرزبندی شده اما با این وجود خودش را به شکل یک قلعه به خیابان معرفی نمیکند.
به جای آن خانه  عقب نشینی دارد و یک زمین چمن بومی با شیب  پیوسته را نمایش میدهد.
هنگامی که در باز میشود منظره ای خیره کننده را به عمق بلوک و تمام سایت نمایش میدهد و ایده
و مفهوم حیاط پشتی و فضای باز خصوصی را به چالش میکشد.
این ترکیب تعمدا از شخصیت کثرت گرای محله ی Brighton بهره گرفته است.
این ترکیب انعطاف پذیر است و به شکل یک زنجیره از عناصر انباشته شده در جهت مخالف دیوارها
و خطوط سقف یک خانه سنتی است.
آنطور که یکی از همسایگان وصف کرده : خاکریز خاکستری، دیوار های نگهدارنده بتنی،خرپا های مثلثی
و روبان های مس که معمولا در Busbars یافت میشوند.
از خیابان این ترکیب به شکل یک چمنزار دیده میشود. در واقع بنا در سایت جاسازی شده است.
در نتیجه، در طبقه همکف به عمق یک متر در زمین فرو رفته است. فرو رفتن ساختمان در قسمت جنوبی
به نورهای شمالی اجازه میدهد تا در طول روز کاربرد فنس ها را تعریف کنند.
با وجود دیوارهای نگهدارنده بتنی احساس یک اتاق خارجی ایجاد میشود.
دیوارهای بتنی پیش ساخته، ساختمان را به عنوان یک پایه قرار میدهد که در آن
شش خرپا فلزی بزرگ با دقت جای گرفته اند.
راه دسترسی به خارج برای استفاده کننده ها از مرز شمالی است که ارتباط بین داخل و خارج
را تقویت میکند و اجازه میدهد برگ های درخت تاک چون دانه های زنجیر دور فنس ها بپیچند.
طبقه اول یک مستطیل یکپارچه است که در بالای خرپاها جای گرفته است. محوطه خواب پوشانده شده
از یک صفحه مسی که از نظم طبیعت نامنظم  شاخه های بامبو الهام گرفته شده است.

 

Compound house  یک پروژه مملو از ماجرا جویی است  که به جایجلوگیری از اشتباهات
به دنبال کشف نور و سایه، فرم، متریال،به هم ریختگی و نظم، عقلانیت و خط سیر اتفاقی است.
Compound House به سمت جنوب متمایل شده است در امتداد محورهای شرق با روشنایی  و فروغ شمال
و دیوارهای سلب سمت جنوب. جرم حرارتی این دیوارها ترکیب شده با قطعات بتنی در سطح زمین برای نگه داشتن
و تابش گرما درطول زمستان.
در ماه های گرمتر تابستان صفحه ی مسی و تاق نمای طبقه ی بالاتر از کف طبقه همکف در مقابل
گرمای خورشید در تابستان محافظت میکند.
همچنین برای دانه ها و برگ های تاک به هم پیوسته در تراس حفاظ بهتری در مقابل گرمای تابستان فراهم میکند.
خانه دارای دو لایه لعاب است و باغ و استخر از تانک آب 25000 تغذیه میشود.
مشتریان درخواست کردند که متریال فولاد خانه نه تنها به عنوان یک نمونه ابتدایی متریال
بلکه به عنوان پروژه ای تحقیقاتی برای متریالی تازه به عنوان تکنیک جدید ساخت فولاد مورد مطالعه قرار گیرد.
فولاد در سراسر ساختمان در فشرده سازی و فشار برای ایجاد تعادل در حجم پروژه
و اعضای آن در فضا به کار برده شده است.
این خانه در درجه اول با شش خرپای فولادی بزرگ تعریف میشود .
این خرپا به عنوان جدا کننده بین دو طبقه بالا و طبقه پایه بتنی پایین  قرار میگیرد.
این جداکننده دو حجم را جدا میکند و حجم بالایی را به صورت شناور نمایش میدهد.