آوریل 22, 2017

طراحي طوفان فكري توسط الكس اسبورن در 60 سال پيش

طوفان فكري طوفان فكري 60 سال پيش توسط الكس اسبورن طراحي شد. اين روش یکی از تکنیکهای کاربردی حل مسأله است بدین ترتیب که اعضاي گروه […]
آوریل 22, 2017

دکوراتیو : مواد بازیافتی و خلاقیت

چطور میتوان یک بطری شیشه ایی را بدون ترک به دو نیم تقسیم کرد : مواد مورد نیاز : بطری مورد نظر/ ریسمان / بنزین یا […]
آوریل 20, 2017
استدیو فولادی هیترویک در غرب نیویورک

استدیو فولادی هیترویک در غرب نیویورک /محوطه پارک هوسان

استدیو فولادی هیترویک در غرب نیویورک  استدیوی هیترویک مانند یک سازه ی پلکانی بی پایان در محوطه پارک هوسان نیویورک قرار داده شده است .توماس هیترویک […]
آوریل 20, 2017

مرکز فرهنگی حیدر علی اف/زاها حدید/آذربایجان

مرکز فرهنگی حیدر علی اف در کشور آذربایجان قرار گرفته است و در سال 2013 به پایان رسیده است. و طراحی آن توسط زاها حدید صورت […]