آوریل 29, 2017

تعاریف و مفاهیم بنیادی حوزه معماری و شهرسازی

تعریف کارگاه و تجهیزات: عبارت است از فضایی که ضمن داشتن مساحت محدوده ای کافی دارای تجهیزات باشد. تعریف کاربری زمین : بررسی نوع استفاده از […]
آوریل 29, 2017

برنامه‌ریزی شهری چیست ؟

برنامه‌ریزی شهری چیست ؟ برنامه‌ریزی شهری رشته‌ای است که با هدف دستیابی به توسعه متوازن و حفظ پایداری یک محیط شهری از طریق تدوین برنامه و […]
آوریل 29, 2017

برگزاري نمايشگاه اسكيس “ساعت هاي اسكيس” سپهر اديب زاده

نمايشگاه اسكيس “ساعت هاي اسكيس” سپهر اديب زاده از شنبه ٩ ارديبهشت لغايت سه شنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٦ در دانشكده معماري و شهر سازي دانشگاه شهيد […]
آوریل 24, 2017
ساخت،ساز،معمار،معماری،نوآوری،بومی،بانوان،مرکز،اجتماعات،متریال،ماسایی،نیروی کار

مرکز بانوان ماسایی تانزانیا از متریال های بومی 2016

معماری بومی تانزانیا با سرعت زیادی در حال از بین رفتن است و دلیل آن تاثیرات مدرنیته میباشد. سالها پیش ماسایی پس از نسل ها صحرانشینی […]