می 9, 2017
پروژه تجاری کاشان

امروز 19/2/96 معماری من

امروز 19/2/96 معماری من بحث بر سر آجر و شیشه بعنوان متریال مصرفی… و یا فرم و حجم و مسیر فکری مشخص طراحان… این تفکرها همیشه در دفاتر […]
می 9, 2017
خانه دکتر مصدق

خانه دکتر مصدق در تهران و احمد آباد

خانه دکتر مصدق در تهران و احمد آباد روستا یا قلعه احمدآباد توسط دکتر محمد مصدق بنام پسرش «احمدآباد» تغییر نام یافت. نام نخستین این روستا، […]
می 9, 2017
دبستان و دبیرستان سن لویی

دبستان و دبیرستان سن لویی در دوران سلطنت کریم خان زند

دبستان و دبیرستان سن لویی در دوران سلطنت کریم خان زند  ۱۲۱۹ -۱۲۲۹ در دوران سلطنت کریم خان زند رابطه دولت ایران با فرانسه بسیار خوب […]
می 8, 2017
پروژه تجاری کاشان

امروز 18/2/96 معماری من

پروژه کاشان با ورود کارفرما به دفتر اندیشه ای دیگر در دفتر شکل گرفت. تحولی در ایده ها اندیشه هایی که ما را تا کوچه های […]