می 10, 2017
امروز ما 20/2/1396 معماری من

امروز ما 20/2/1396 معماری من

امروز ما 20/2/1396 معماری من بدون مقدمه باید بگوییم که در دنیای امروز ما از معماران ایران کمتر حرف به میان می آید. آثار تاریخی ایران […]
می 10, 2017
پل آبکار

پل آبکار از پیشروان جنبش نوگرایی معماری در ایران

پل آبکار از پیشروان جنبش نوگرایی معماری در ایران پُل آبکار (متولد ۱۲۸۷ خورشیدی در تهران – وفات ۱۳۴۹ خورشیدی در تهران)، وی از معماران نوگرای […]
می 10, 2017
خانه‌ی میرزا سعید خان موتمن‌الملک انصاری

خانه‌ی میرزا سعید خان موتمن‌الملک انصاری

خانه‌ی میرزا سعید خان موتمن‌الملک انصاری خانه‌ای قاجاری است که در چند قدمی نابودی در پامنار کامل قرار دارد. با جست‌وجو در کتاب‌های تاریخی مانند «خاطرات ممتحن‌الدوله» نوشته […]
می 10, 2017
خانه هرمز پیرنیا

خانه هرمز پیرنیا و سینما جمهوری (سینما نیاگارا سابق)

خانه هرمز پیرنیا و سینما جمهوری (سینما نیاگارا سابق) خانه پیرنیا خانه ای که خاندانی بزرگ از فرزندان میرزا نصراالله خان نائینی ملقب به مشیرالدوله در […]