طراحی رستوران با الهام از هنر اوریگامی
ژوئن 2, 2018
رفع مشکل تایپ حرف “ح” در کاتب
جولای 3, 2018
Show all

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی

 

 

1) دیوارهایی با اشکال هندسی
ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

2)دیوار با طرح مجسمه مانند حاصل برش پلی اورتان با دستگاه CNC

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

3) دیوار چمدانی

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

4)دیوار با کاشی های رنگارنگ کوچک

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

5) دیوار رنگ شده با اشکال هندسی

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

6)دیوار ساخته شده با بطری

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

7) دیوار سبز

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

 

8) دیوار ساخته شده با در بشکه های چوبی

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

9) دیوار ساخته شده با در جعبه و کاربری میز

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

 

10) نقاشی آثار هنری

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

11)دیوار ساخته شده با کاسه

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

12)دیوار های با کابینت رنگی

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی http://www.adibarchitects.com

ایده های متفاوت طراحی دیوارهای داخلی
http://www.adibarchitects.com

 

 

 

 

 

گردآورنده : شیرین جاهد

Eigentlich sollte kein student angst vor der plagiatsprfung haben, weil er am ende seines studiums ghostwriter bachelor for ghostwritinghilfe.com wissen sollte, wie man sauber wissenschaftlich arbeitet